Editorial Cossetània
Redisseny imatge gràfica  (Client: Cossetània)
Després de vint-i-cinc anys d'història i per tal de commemorar-ne el recorregut, es decideix actualitzar la imatge gràfica de la marca.
Optem per sintetitzar i actualitzar la identitat, sempre tenint en compte els seus orígens. Per altra banda acordem fer un petit però important canvi en el nom de l'editorial. A partir d'ara, Cossetània Edicions passarà a dir-se Cossetània.
Partint de la tipografia Optima que fins ara utilitzava, decidim seguir amb un estil humanista. Ara però, sense serifa ni contrast.


#Identitat #Redisseny #Editorial︎︎︎Anterior | Següent︎︎︎