Del carrer a l’estudi
Disseny del catàleg expositiu  (Client: Ajuntament de Valls / Museu de Valls)
Disseny del catàleg de l’exposició «Del carrer a l’estudi: graffiti i artistes de l’escena urbana a Valls i el Camp de Tarragona». Un volum dividit en tres grans blocs: Introducció i posada en context, la història del graffiti i l’art urbà a Valls i el Camp de Tarragona i finalment, una recopilació d’obra d’estudi de diversos creadors urbans.

#Disseny #Editorial #Graffiti︎︎︎Anterior | Següent︎︎︎