Fruita seca Cal Vidiella
Fora intermediaris (Client: SUMA Montbrió del Camp)
Cal vidiella, des de sempre ha estat un negoci dedicat al comerç de fruita seca. Sobretot d’avellanes i garrofes. No és fins a l’any 2019 que decideixen eliminar els intermediaris i crear una marca pròpia per tal d’abaratir el producte de qualitat i proximitat de cara al consumidor.
Es decideix fer un sistema senzill d’etiquetes. Totes elles a dues tintes (el negre i un color base que identificarà la fruita seca en concret). D’aquesta manera aconseguim no sumar un preu excessiu al producte sense perdre visualment l’atractiu del gènere.

#Packaging #FruitaSeca #Color︎︎︎Anterior | Següent︎︎︎