Goig en lloança de Sant Joan Baptista
Disseny i il·lustracions  (Client: Parròquia de Sant Joan de Valls i Gogistes de Tarragona)
Un dissenyador gràfic no sols fa logotips i fulletons, i aquesta n’és la prova. Des de la Parròquia de Sant Joan de Valls, juntament amb els Gogistes de Tarragona es proposa recuperar el goig a lloança de Sant Joan Baptista de Valls.

El goig, com a peça gràfica que és, cal que evidenciï el corrent artístic del moment. Decidim actualitzar-ne l’estètica però mantenint la seva essència i el seu caràcter.


#Il·lustració︎︎︎Anterior | Següent︎︎︎