Tipografia Vallenca
Recuperant les lletres de Josep Queralt (Client: TFG Elisava)
La tipografia Vallenca és el resultat del treball de final  de Grau en Disseny d’Elisava.
Aquesta, parteix de la reinterpretació de les lletres retolades per l’artista vallenc Josep Queralt, qui llavors amb sols vint-i-un anys va dissenyar el cartell de les Festes Decennals de la Candela l’any 1931.
Una tipografia òptima per a utilitzar en cossos grans. Amb l’essència avantguardista que caracteritza aquesta època, però actualitzada per tal de resoldre les necessitats actuals.
Compatible amb 177 llengües llatines. Amb dos conjunts estilístics i diverses lligadures i ornaments que la converteixen en una font totalment versàtil.

Aquest projecte va resultar guanyador l’any 2018 amb un premi Laus Bronze en categoria Estudiant.


#Tipografia #Cartellisme #ArtDéco #SansSerif #Display︎︎︎Anterior | Següent︎︎︎