La flama que encén la festa
Redisseny del logotip de la UAF  (Client: Unió Anelles de la Flama)
L'any 2022, la Unió Anelles de la Flama de Valls celebra el seu 50è aniversari. Com a entitat dedicada a la recuperació del patrimoni festiu, el ritual i el folklore de Valls, creiem oportú renovar-ne la identitat per tal de donar una imatge viva i actualitzada de l'entitat.

A l'hora de projectar el nou redisseny, hem tingut en compte els diversos elements que conformen la marca i com han evolucionat al llarg dels anys. Decidim seguir un procés lògic i continuista de renovació de la imatge, mantenint la flama, però amb una forma i tonalitat renovada i per altra, fem un rentat de cara a l'estil tipogràfic, jerarquies i distribució dels elements. Aquesta sèrie de decisions ens permeten entendre aquest redisseny com una evolució i no com un trencament amb el passat.

#Redisseny #Identitat︎︎︎Anterior | Següent︎︎︎