Tipografia Bajoca
Ni mongeta verda ni tendra. Bajoca  (Client: Personal)
La tipografia Bajoca és el resultat del primer quatrimestre del Màster en Tipografia avançada a l’Escola Universitària Eina (Barcelona). 
Una tipografia quilòmetre zero. Sense pesticides i lliure de transgènics. Una Wedge Serif que consta per ara de dos pesos (Regular i Bold) i la respectiva itàlica autèntica de la Regular.


#Tipografia #WedgeSerif #EINA︎︎︎Anterior | Següent︎︎︎